...

Slovník

Cukrový metabolizmus

Je opakom tukového metabolizmu. Ide o laické pomenovanie nízkeho stupňa metabolickej efektivity. Ľudia s cukrovým metabolizmom trpia metabolickou negramotnosťou, niekedy aj metabolickými poškodeniami. 

Autori definície:

Čiastočné hladovanie

Je to situácia, kedy sa medzi jedlami realizuje prestávka od 14 do 24 hodín (včítane spánku), prípadne dlhšie.

Autori definície:

De novo lipogenéza

Ide o komplexnú metabolickú cestu, ktorú telo prísne reguluje. Za bežných okolností de novo lipogenéza nastáva vtedy, ak jedinec konzumuje príliš mnoho sacharidov, ktoré nemá kam ukladať (alebo je inzulínovo rezistentný), pretože zásoby pečeňového i svalového glykogénu sú naplnené.

Autori definície:

Energetický metabolizmus mozgu

K skúmaniu mozgu v tomto smere prispela azda najviac vedecká práca profesora Georga F. Cahilla. Ten sa zameriaval na výskum metabolizmu a terapeutický účinok ketónov.

Autori definície:

Glukózový deficit

Na glukózový deficit je najcitlivejší mozog (energetický metabolizmus mozgu). V preklade to laicky znamená situáciu, kedy cez výživové zmeny nastal veľký deficit glukózy, na ktorej príjem boli ostatné časti metabolizmu navyknuté. 

Autori definície:

Hladofóbia

Je slangový pojem, ktorým vyjadrujeme duševný stav človeka, ktorý nedokáže ustáť pocit hladu (prázdneho žalúdka). Hlad je pre neho príliš silný a stresujúci faktor, preto konzumácia jedla je nevyhnutnosť.

Autori definície:

Hormóny

Pri hormonálnej (endokrinnej) sústave ide o látkové riadenie činností organizmu, ktoré je staršie ako nervové riadenie. Toto riadenie sa uskutočňuje prostredníctvom hormónov, ktorí sú nositeľmi (poslovia) chemickej informácie. 

Autori definície:

Ketogenická strava

Ide o výživový smer, v ktorom sa konzumácia sacharidov, ako jedného z troch základných makronutrientov, znižuje po 50 g / deň. Pomocou ketogénnej stravy je možné dostať sa do výraznej nutričnej ketózy (1 - 5 mmol ketónov / L krvi), ktorá môže mať opodstatnenie v metabolických terapiách. 

 

Autori definície:

Ketóny

Sú vo vode rozpustné molekuly (acetoacetát, beta-hydroxybutyrát), ktoré sú dôležitým palivom ľudského mozgu a iných orgánov počas predĺženého hladovania alebo ketogenickej stravy. Majú silný metabolický účinok a pri niektorých chronických ochoreniach môžu mať až terapeutický účinok.

Autori definície:

Mentálna hmla

Je negatívnym “produktom” tela, pokiaľ nastáva počas dňa. Ide o subjektívny prejav, ktorý sa dá charakterizovať aj ako pokles schopnosti koncentrovať sa, poklesom celkovej energie, pocitom únavy, malátnosti alebo priam ospalosti. 

Autori definície:

Metabolická flexibilita

Má niekoľko stupňov a nachádza sa na opačnom metabolickom spektre ako metabolická negramotnosť. Je to metabolický stav, kedy tvorba ATP energie do vysokého percenta z maxima (VO2MAX) je tvorená najmä z tukových zdrojov (mastné kyseliny, ketóny), pričom vzniká minimálny metabolický stres.

Autori definície:

Metabolická kondícia

Fyzická kondícia a metabolická kondícia sú dve veľmi rôzne veličiny. Metabolická kondícia sa dá sledovať pomocou spiroergometrického vyšetrenia, ktoré dokáže za jedno vyšetrenie (fyzický záťažový test) nazbierať v priemere 3000 dát. Analýza týchto dát nám ukáže v akom stave je metabolické zdravie jedinca, či disponuje metabolickou flexibilitou alebo metabolickou negramotnosťou.

Autori definície:

Metabolická kríza

Je paradoxná energetická situácia pri fyzickom výkone, kedy sa na tele človeka nachádza bohatá energetická zásoba (najmä v tukoch), ale športovec začína pociťovať energetický pád výkonu, alebo už rovno aj metabolické zlyhanie. 

Autori definície:

Metabolická mašinéria

Je to laický či skôr slangový neodborný pojem, ktorý zahŕňa celú enzymatickú, transportnú a inú metabolickú výbavu, ktorá sa zúčastňuje na tvorbe ATP a vôbec fungovaní metabolizmu. 

Autori definície:

Metabolická negramotnosť

Má niekoľko stupňov a je opakom metabolickej flexibility. Je to stav, kedy metabolická odpoveď organizmu človeka na fyzickú záťaž (pri spiroergometrii) by sa dala definovať ako silný glykolytický režim. 

Autori definície:

Metabolická realita

Stav metabolizmu, ktorý je definovateľný cez objektívne ukazovatele (zber dát), čo umožňujú spiroergometrické prístroje.

Autori definície:

Metabolická terapia

V budúcnosti sa bude jednať o lekársky akceptovanú stratégiu (metabolické programovanie), ktorá bude odstraňovať príčiny metabolických porúch, ktorých dôsledkom sú mnohé dnešné civilizačné ochorenia (diabetes, metabolický syndróm, rakovina, Parkinson, Alzheimer a ďalšie degeneračné ochorenia).

Autori definície:

Metabolická trénovanosť

Sa dá definovať ako schopnosť organizmu efektívne sa vyrovnať so zvýšeným metabolickým stresom, najmä počas fyzickej záťaže. Poukazuje na kvalitu stavu nielen srdcovo-cievnej a dýchacej sústavy, ale aj na kvalitu a efektivitu pracujúcich mitochondrií vo svalových bunkách.

Autori definície:

Metabolická závislosť na glukóze

Ide o metabolický fenomén, ktorý súvisí s energetickým metabolizmom mozgu. Ľudia so silne pracujúcim cukrovým metabolizmom a nízkym skóre metabolickej efektivity pravidelne zažívajú mentálnu hmlu a pri športových výkonoch zažívajú veľmi často aj metabolickú krízu. 

Autori definície:

Metabolická zóna

Je stav, kedy sa vďaka výživovým opatreniam hladina ketónov v krvi pohybuje medzi 0,5 až 5,0 mmol / liter. Ide o stav, v ktorom by mali nastať prvé pozitívne metabolické zmeny a využíva sa ako základná modalita predovšetkým v metabolickom tréningu a v metabolických terapiách.

Autori definície:

Metabolické programovanie

Stratégie a postupy metabolického programovania budú vychádzať z metabolickej reality jedinca. Presné postupy sú a budú predmetom ďalšieho skúmania.

Autori definície:

Metabolické zdravie

Je opakom metabolického poškodenia. Jedným zo znakov metabolického zdravia je zvýšená funkčnosť bunkových mitochondrií.

Autori definície:

Metabolický stres

Môže to byť napríklad stúpajúca fyzická záťaž, kedy celý organizmus musí adekvátne reagovať na požiadavku svalov prijímať kyslík (O2) a vyrovnať sa s produkciou oxidu uhličitého (CO2), prípadne laktátu. 

Autori definície:

Metabolický wellness

Ide o laický pojem, pomocou ktorého by sa dal vyjadriť vysoký stupeň metabolickej efektivity, ktorá sa odráža vo vysokom metabolickom zdraví. Jedinec, ktorý disponuje metabolickým wellness nezažíva žiaden agresívny hlad (hladofóbiu) ani v čase, kedy dlhšie nemá k dispozícii jedlo. 

Autori definície:

Mitochondrie

Ide o veľmi malé organizmy (podobné baktériám) s vlastnou DNA, ktoré sa nachádzajú vo väčšine ľudských buniek, v ktorých za pomoci kyslíka vytvárajú bunkovú energiu (ATP).

 

Autori definície:

Nutričná ketóza

Je bezpečný metabolický stav, kedy sa ako dominantné palivo takmer pre celé telo využívajú tuky a ketóny (včítane energetického metabolizmu mozgu). Hladina ketónov v krvi dosahuje hladinu 1 – 5 mmol/L.

 

Autori definície:

Sacharidy

Sacharidy, inak nazývané uhľohydráty, karbohydráty alebo ľudovo povedané cukry, sú jednou z troch základných makroživín vo výžive človeka (tuky, sacharidy, bielkoviny). Sacharidy, v podobe ako ich poznáme dnes, sa objavili vo výžive človeka len asi 10.000 rokov pred n.l. Neexistuje potravina, ktorá by mala silnejší fyziologický vplyv na metabolizmus človeka, ako práve sacharidy. 

Autori definície:

Skóre metabolickej efektivity

Na meranie efektivity metabolizmu používame spiroergometrické vyšetrenie. Za jeden test o svojom tele nazbierate priemerne 3000 dát. Niektoré dáta sú viac a niektoré menej dôležité a skóre metabolickej efektivity analyzuje tie najdôležitejšie dáta, ak ide o vašu metabolickú realitu. 

Autori definície:

Spiroergometria

Odbornou skratkou aj CPET (Cardiopulmonary Exercise Testing), je špeciálne odborné vyšetrenie. Ide o zber dát o ľudskom tele pomocou prístrojov (napríklad Ganshor PowerCube Ergo), ktoré sa na analýzu zdravotného stavu pacientov používajú od 80-tych rokov minulého storočia. 

Autori definície:

Tréning pečene

Ide o laický výraz pre lepšie pochopenie funkcie pečene, ktorá reguluje metabolické procesy. Tá funguje inak u metabolicky flexibilnej osoby (tukový metabolizmus), ako u metabolicky negramotnej osoby (cukrový metabolizmus). 

Autori definície:

Tukový metabolizmus

Je opakom cukrového metabolizmu. Ide o laické pomenovanie zdravo fungujúceho metabolizmu, ktorý generuje energiu (ATP) prevažne z tukov (beta-oxidácia) a ketónov (ketolýza) za prítomnosti kyslíka.

 

Autori definície:

Vytvorte si účetVyhľadávanie

NAŠE PROJEKTY

Vlado
Tina

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.

Rozumiem